Willekeurigheid RVC’s

Geen eenduidige werkwijze door RVC’s

Hoe kan het toch zijn dat RVC’s (Regionale Verwijzingscommissies) zo verschillend werken. De RVC in de regio waar ik werk vraagt om lange epistels en dikke dossiers om de aanvraag van een beschikking voor LWOO of Praktijkonderwijs te onderbouwen. Terwijl er in andere regio’s RVC’s werkzaam zijn die genoegen nemen met de vereiste dossiergegevens en een korte motivatie van enkele regels. Dit laatste scheelt een heleboel tijd en geld! En is het niet al zo dat genoeg deskundigen zich over de vraag hebben gebogen welk onderwijs voor dat kind het meest geschikt is?