EMDR

Bij Praktijk KJ wordt actief gewerkt met de methode EMDR. De resultaten zijn vaak verbluffend en worden snel behaald! Om deze therapie te kunnen geven heb ik een erkende opleiding gevolgd (VEN EMDR Practitioner).

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om trauma te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, (getuige van) mishandeling, medische handelingen en pesterijen.
Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelingse stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd.

Hersenen verwerken traumatische ervaringen anders dan gewone. Bij gewone ervaringen gaat de informatie van de zintuigen naar de hersenen waar deze wordt geregistreerd en verwerkt tot een herinnering; een mix van feiten, indrukken en interpretaties. Bij ervaringen waarbij intense angst, hulpeloosheid of levensgevaar een rol spelen, kondigt het lichaam echter een alarmtoestand af. Oorspronkelijke beelden, gedachten, geluiden en gevoelens worden daardoor in onverwerkte vorm opgeslagen. Prikkels zoals beelden, geuren, geluiden, die aan de ingrijpende gebeurtenis doen denken, kunnen deze ruwe herinnering telkens weer activeren. Het kind voelt steeds opnieuw dezelfde emoties als toen en raakt keer op keer van slag. EMDR helpt om het informatieverwerkingsproces af te ronden, zodat traumatische herinneringen gewone herinneringen kunnen worden.

Het doel van EMDR is om herinneringen aan nare gebeurtenissen te ontdoen van hun negatieve emotionele lading. Daardoor verdwijnen ook de klachten die samenhangen met deze herinneringen.
Veel voorkomende klachten bij getraumatiseerde kinderen en jongeren zijn: er steeds aan denken, nachtmerries, angsten, snel kwaad zijn, moeite met concentreren en slaapproblemen. Ook kunnen zij extra aanhankelijk zijn of lichamelijke klachten hebben zoals hoofd- of buikpijn.

Enkele voordelen van EMDR:

  • Het is een effectieve methode. Klachten verminderen of verdwijnen na behandeling en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is.
  • Het werkt snel. Bij kinderen is dat extra belangrijk omdat onverwerkte herinneringen de gezonde ontwikkeling kunnen remmen of blokkeren. Snelle behandeling zorgt ervoor dat kinderen weer ‘verder kunnen leven’ en voorkomt klachten op de lange termijn.
  • Kinderen en jongeren vertellen dat ze EMDR minder vervelend vinden dan ‘praattherapie’. Dit komt doordat zij bij EMDR niet lang aan de traumatische herinnering hoeven te denken.