Diagnostiek

Soms heeft u een duidelijke vraag over waar de problemen van uw kind vandaan komen. Dit kan dan geformuleerd worden tot een onderzoeksvraag en Praktijk KJ kan diagnostiek opzetten om uw onderzoeksvraag te beantwoorden. Bij onderzoeksvragen kunt u bijvoorbeeld denken aan;

  • Wordt mijn kind in zijn/haar functioneren op school gehinderd door faalangst?
  • Wat is het intelligentieniveau van mijn kind?
  • Welke competenties heeft mijn kind en welk vervolgonderwijs sluit hierop het beste aan?
  • De schoolprestaties van mijn kind blijven achter bij wat ik van hem/ haar verwacht. Hoe kan dit?
  • Mijn kind heeft op school veel moeite met concentratieproblemen, waar komt dit door en wat kunnen we er aan doen?

Specifieke vragen zoals “Is er bij mijn kind sprake van ADHD of Autisme?”, worden binnen de praktijk niet opgepakt. In Praktijk KJ kunnen we een korte screening doen naar eventuele ontwikkelingsproblematiek, maar daarna willen wij ons vooral richten op de ondersteuning in de ontwikkeling van uw kind.

Voor alle onderzoeken geldt dat u de kosten van het onderzoek zelf zult moeten betalen. In enkele gevallen zal een vergoeding wel mogelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer er duidelijke problemen zijn in het welzijn van uw kind. In dat geval heeft u een verwijzing van de huisarts nodig of van het CJG.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u telefonisch of via een email contact opnemen met Praktijk KJ.