Psychologische hulp voor kinderen

In mijn praktijk bied ik kortdurende en laag drempelige behandeling bij zorgen over de ontwikkeling van uw kind.

U kunt zich als ouder zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind. Ook kan het zijn dat uw kind zelf problemen aangeeft, waar u geen oplossing op weet. Het kan dan gaan om problemen in de omgang met vriendjes of vriendinnetjes of problemen op school. Maar ook kunt u denken aan thema’s zoals trauma, faalangst, gedragsproblemen, leerproblemen of problemen thuis. Bij Praktijk KJ kunnen u en uw kind terecht voor het zoeken naar oplossingen. Na een intakegesprek maken we dan samen een plan voor aanpak.

De psychologische hulp voor kinderen tot 18 jaar valt onder de zorg van de Jeugdwet. Deze zorg wordt door de gemeente vergoed. U heeft hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig. Een verwijzing via een (jeugd-)arts of vertegenwoordiger van het CJG volstaat ook.
Praktijk KJ heeft met de gemeenten uit Groningen en met de gemeenten uit Drenthe een contract afgesloten. U kunt bij de praktijk vragen naar de voorwaarden.

Heeft u geen verwijzing, maar heeft uw kind wel psychologische hulp nodig? Ook dan kunt u bij Praktijk KJ terecht. U krijgt dan mogelijk geen vergoeding vanuit de gemeente en u zult de consulten zelf moeten betalen. Wij hanteren een laag tarief, namelijk € 85,00 per consult.

Voor het maken van een afspraak, klik hier voor contactgegevens