Opvoedingsondersteuning

Opvoeden is top-sport! En door verschillende factoren kan de opvoeding nog meer van u als ouder vragen. Dit kunnen aspecten vanuit u zelf zijn, of kenmerken van uw kind òf omgevingsfactoren.
Wanneer u tegen moeilijkheden aanloopt in de opvoeding, kan het erg prettig zijn om daar met een deskundige over te praten. Daarvoor kunt u terecht bij Praktijk KJ. In een intakegesprek zullen we een inventarisatie maken van de opvoedingsproblemen en vervolgens bespreken we met welk plan u geholpen bent.

Voor het maken van een afspraak, klik hier voor contactgegevens