Start van het nieuwe schooljaar

Gaat uw kind starten op het Voortgezet Onderwijs? Zorg er dan voor dat u uw kind deze eerste periode goed ondersteunt in het plannen en organiseren van het huiswerk. Begin daarbij bij het begin; hoe vul je een agenda in en hoe werk je hier vervolgens mee? Zoek dit samen met uw kind uit, evenals het maken/plannen en leren van het huiswerk. Ieder mens hanteert zijn eigen leerstrategieën. Help uw kind om te onderzoeken welke strategie bij hem/haar past. Uw kind heeft voor jaren profijt van een goede start van het schooljaar. Immer, een eenmaal goed aangeleerde leerstrategie, komt in verdere jaren van pas!